Master Europei

CONTO CORRENTE

CONTI CORRENTI


MASTER 2021

CAUSALE: SALDO PER SELF BRANDING FOR JOBS + [NOME COGNOME STUDENTE]
AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA
Ul. Stokłosy 3, 02- 787, Warsaw/Poland
Swift Code: ALBPPLPW
IBAN: PL 58 2490 0005 0000 4600 2336 6294
ALIOR BANK S.A.
 
CAUSALE: SALDO PER E-BUSINESS LAW + [NOME COGNOME STUDENTE]
WYZSZA SZKOLA BANKOWA WE WROCLAWIU
Fabryczna n. 29-31, Wroclaw
IBAN: PL 55 1090 2402 0000 0001 1479 5322
Kod swift: WBKPPLPP
Bank Zachodni WBK S.A.
Ul. Gubinska 17, 54-434 Wroclaw
 

MASTER 2020

CAUSALE: SALDO PER E-TOURISM + [NOME COGNOME STUDENTE]
SZKOLA GLOWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA VISTULA 
Ul. Stoklosy 3, 02- 787, Warsaw / Poland
Swift Code: ING BPLPW
IBAN: PL 70 1050 1025 1000 0024 3819 5485
ING BANK SLASKI
 
CAUSALE: SALDO PER E-HUMAN RESOURCES + [NOME COGNOME STUDENTE]
AKADEMIA FINANSOW I BIZNESU VISTULA
Ul. Stokłosy 3, 02- 787, Warsaw/Poland
Swift Code: ALBPPLPW
IBAN: PL 58 2490 0005 0000 4600 2336 6294
ALIOR BANK S.A.
 
CAUSALE: SALDO PER WEB MARKETING + [NOME COGNOME STUDENTE]
UCZELNIA LAZARSKIEGO
Via Swieradowska 43, 00-609 Warsaw
IBAN: PL83 1910 1048 2209 0006 3981 0002
KOD BIC/SWIFT DEUTPLPX
Deutsche Bank Polska S.A.
Lecha Kaczyńskiego 26